Odprodání flyballových překážek

Výbor Flyball Clubu ČR rozhodl o odprodání flyballových překážek, které byly používány na oficiální flyballových turnajích do roku 2019. Tyto překážky nejsou upraveny dle platných pravidel flyballu, tudíž není možné na nich, bez předchozí úpravy, pořádat oficiální turnaje. Informace o prodeji budou na webu klubu zveřejněny v pondělí, 23. 11. 2020, ve 21:00 hod.

Pořadí zájemců bude určeno dle času, kdy byl, podle zveřejněné nabídky, doručen oficiální email, ze kterého bude patrné, že dané družstvo (klub), má zájem o odkup překážek. Emaily je možno zasílat až po oficiálním zveřejnění nabídky. Na dříve zaslané emaily nebude brán zřetel.

Změna termínu členské schůze 2020

Na základě vládního nařízení o omezení shromažďování většího počtu osob se výbor rozhodl o přesunutí členské schůze FC ČR.

Konkrétně bude schůze přesunuta na neděli 17. 1. 2021. , místo Node 5 (Praha). Pozvánka a program schůze bude zveřejněn minimálně měsíc před konáním schůze. Děkujeme za pochopení. 

Delegace rozhodčích na Budějckej xtreme 2020

Výbor FC ČR schválil delegaci na nadcházející turnaj:

  • hlavní rozhodčí: Milena Vrbová, Jan Souček, Milena Prägerová, Zuzana Pecháčková
  • náhradní hlavní rozhodčí: Sabina Koubková.
  • komisaři turnaje: 1. divize – Jan Souček, 2+3. divize – Zuzana Pecháčková, 4. divize – Milena Vrbová