Členská schůze – témata do diskuze

Výbor FC ČR žádá své členy, kteří mají již nyní témata do diskuze, která se uskuteční na členské schůzi, aby je zaslali na mail předsedkyně FC ČR (zpechackova7@gmail.com). Tato témata budou následně zařazena na „diskuzní seznam“. Výbor FC ČR svá témata v nejbližší době zveřejní prostřednictvím webu tak, aby se s nimi mohli členové klubu seznámit.

Na členské schůzi bude samozřejmě možné témata předložit i bez předchozího zaslání. Jejich zasláním však usnadníte přípravu členské schůze.

Členská schůze – volby do Výboru klubu

V tomto roce budou na členské schůzi FC ČR probíhat řádné volby do Výboru klubu a Kontrolní a revizní komise. V případě zájmu zasílejte svou kandidaturu do 14.11.2021 na email předsedkyně klubu (zpechackova7@gmail.com). Připojte také krátké představení, které bude členům FC ČR prezentováno na webu klubu a následně na členské schůzi.

Dle stanov FC ČR je možné kandidaturu ohlásit přímo na členské schůzi. Její zaslání předem tak není podmínkou k zúčastnění se řádných voleb. V takovém případě je však nutné počítat s krátkým představením se na místě.

V případě dotazů kontaktujte předsedkyni FC ČR na shora uvedeném emailu.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výbor FC ČR zveřejňuje program výroční členské schůze, která se bude konat 21.11.2021 od 13:00 na adrese uvedené ve zmíněném programu. Dále si dovoluje svým členům předložit návrh stanov, které budou projednány na členské schůzi.

Delegace rozhodčích – k Ř.U.P.ky na břehu 2021

Výbor FC ČR schválil delegaci rozhodčích na nadcházející turnaj:

Zuzana Pecháčková

Milena Prägerová

Jan Souček

Kateřina Mračková

komisař turnaje: Zuzana Pecháčková (2.,3. a 4 divize), Jan Souček (1. a 5. divize s tím, že v případě potřeby bude nahrazen Sabinou Koubkovou)