2012 – PURINA PRO PLAN CUP

Výsledky

[table “34” not found /]

kompletní výsledky ve formátu pdf ke stažení zde:
[download id=“77″]
 

Pravidla

1. Úvodní ustanovení

 • Jedná se o celoroční soutěž pořádanou Flyball Clubem ČR (dále jen FC ČR), určenou pro česká registrovaná družstva odpovídající bodu 2.4 a) Pravidel flyballu, tj. nevztahuje se na příležitostná družstva;
 • Purina Pro Plan Cup 2012 (dále jen Pohár) se skládá ze seriálu vybraných flyballových turnajů konaných na území ČR v průběhu jednoho kalendářního roku;
 • Pohárové turnaje se běhají ve formátu dvou závodů. První závod se běhá systémem Každý s každým (Round Robin), v odůvodněných případech (např. pro velký počet družstev v divizi) lze závod odběhat systémem Rychlostní zkouška (Speed Trial). Druhý závod se běhá systémem Na dvě prohry (Double Elimination). Umístění družstva v turnaji určuje výsledek dosažený v části Na dvě prohry.

2. Turnaje zařazené v roce 2012 do Poháru

 • 5.-6.5. Eager´s Cup
 • 19.-20.5. Lukášovský drak
 • 9.-10.6. Turnaj sladkých nadějí
 • 30.6.-1.7. Happy míček
 • 13.-14.10. Budějická tlapka

3. Registrace psů do Poháru

 • Každé registrované družstvo nahlásí písemně hlavnímu výcvikáři FC ČR do uzávěrky prvního pohárového turnaje, kterého se hodlá zúčastnit, jména a čísla licencí maximálně 8 psů, kteří budou toto družstvo v Poháru reprezentovat;
 • Registrovanému družstvu, které tak neučiní, budou zaregistrováni pouze ti psi, kteří za něj závodili na prvním pohárovém turnaji v roce 2012, jehož se družstvo zúčastnilo;
 • Aby se družstvu výsledky turnaje započítaly do Poháru, musí za něj na příslušném turnaji startovat nejméně 3 z takto zaregistrovaných psů;
 • Každý pes může být zaregistrován pouze v jednom družstvu. Pokud pes startuje na turnaji za jiné družstvo, než ve kterém je zaregistrován, není pro daný turnaj započítán do požadovaných 3 psů v žádném družstvu.

4. Bodování družstev

 • započítává se šest nejlepších časů, které družstvo zaběhlo v průběhu turnaje. Pořadí družstev v příslušném kole poháru se určí podle průměru těchto časů (družstvo s nejnižším průměrem se umístí jako první, družstvo s nejvyšším průměrem jako poslední). Takto dosažený průměr nemusí odpovídat skutečnému umístění družstev v turnaji;
 • družstvo s nejnižším průměrem časů získá n+5 bodů, následující vždy o jeden bod méně než předchozí družstvo, bez ohledu na divize, kde n je počet družstev, kterým se výsledek příslušného turnaje počítá do Poháru (tj. česká registrovaná);
 • družstvu, které v průběhu turnaje nedokončilo alespoň šest běhů a nemá tedy započitatelných šest časů, bude spočítán průměr časů z běhů, které dokončilo, a umístí se až za všemi družstvy, které dokončily vyšší počet běhů;
 • družstvo s nejrychlejším časem závodu získá navíc 1 bod. V rámci každého závodu se počítají všechny družstva bez ohledu na divize a jejich statut (registrovaná, příležitostná nebo zahraniční);
 • každé družstvo, které překoná svůj dosavadní rekord (nejlepší čas), získá navíc 1 bod. Tento bod může být družstvu v turnaji udělen pouze jednou. Vícenásobné překonání rekordu družstva v rámci turnaje nevede k dalšímu bodovému zisku.
 • každé družstvo, které překoná aktuálně platný národní rekord, získá 3 body. Tyto body mohou být jednomu družstvu uděleny v jednom závodě i opakovaně.

5. Pravidla k rekordu družstva

 • nejlepším časem (rekordem) družstva se pro první turnaj zařazený do Poháru 2012 rozumí nejrychlejší čas, který družstvo dosáhlo na některém z oficiálních flyballových turnajů konaných v předchozích letech. Pro všechny další pohárové turnaje se rekordem družstva rozumí čas dosažený na oficiálním fb.turnaji v roce 2012, pokud je lepší než čas dosažený v předchozích letech;
 • zaběhne-li registrované družstvo svůj nový rekord na oficiálním zahraničním turnaji, je povinno tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 1 týdne po dosažení rekordu) písemně oznámit hlavnímu výcvikáři, aby bylo možné s tímto rekordem počítat při dalším bodování v poháru;
 • družstvu, které v roce 2011 ještě nezávodilo, se jako výchozí rekord započítá nejlepší čas dosažený na prvním z turnajů, kterého se v roce 2012 zúčastní. Znamená to, že družstvo může získat body za překonání svého rekordu až na druhém a každém dalším turnaji, kterého se zúčastní.

6. Vyhodnocení

 • Při vyhodnocování výsledků budou družstva rozdělena do tří divizí;
 • Do první divize budou zařazeny družstva, která na kterémkoliv ze započítávaných turnajů budou mít průměr svých šesti nejlepších časů pod 19,00 sekundy;
 • Do druhé divize budou zařazeny družstva, která na kterémkoliv ze započítávaných turnajů budou mít průměr svých šesti nejlepších časů pod 20,00 sekundy a zároveň nad 19 sekund.
 • Ostatní družstva budou zařazena do třetí divize;
 • Družstvo s nejvyšším součtem bodů z výše uvedených turnajů ze všech družstev příslušné divize se stává celkovým vítězem Poháru příslušné divize;
 • Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr časů v uvedených turnajích;
 • Podmínkou pro zařazení do závěrečného vyhodnocení Poháru je účast družstva min. na 3 započítávaných turnajích;
 • Výsledky Poháru 2012 budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Flyball Clubu ČR (http://www.flyball.cz) a vítězové slavnostně vyhlášeni na členské schůzi Flyball Clubu ČR konané v listopadu 2012.

Výbor žádá pořadatele fb. turnajů, aby k zapisování výsledků turnajů používali výhradně tento typ výsledkové listiny:
[download id=“417″]