Výbor FC

Výbor Flyball Clubu České republiky

účel platbyvariabilní symbol
členské příspěvky111
flyballové licence222xxx (2. část je unikátní pro každou žádost)
registrace družstva333
odvod z turnaje444
  • [download id=“1122″]