Známky ČKS 2020

Stejně jako v předešlých letech lze u FC ČR žádat o známku ČKS. Cena známky se nemění, je to 250 Kč. Narozdíl od předešlých let však v roce 2020 lze žádat pouze do 15. března. Důvodem časového omezení je administrace spojená s žádostmi ČKS.