Flyballové tituly

 • Flyballový titul Fly XX může získat každý český pes, který byl aktivním členem družstva (tj. přímo startoval v příslušném běhu), jež dosáhlo na oficiálním flyballovém turnaji času odpovídajícího zde uvedeným podmínkám.
 • Čas musí být změřen elektronicky. Čím nižší je dosažený čas, tím vyšší je hodnota titulu.
 • Každý psovod sám sleduje, na který z uvedených titulů má jeho pes nárok; okamžikem splnění těchto podmínek je oprávněn tento titul u svého psa používat.
 • Držitelé titulů nebudou Flyball Clubem ČR oficiálně vyhlašováni ani nijak odměňováni.
 • Tituly Fly XX mají své originální grafické provedení stanovené Flyball Clubem ČR . Loga jednotlivých titulů je možné stáhnout a použít je k prezentaci psa, který příslušného titulu dosáhl.
 • K dispozici jsou výšivky titulů a českých vlajek, které je možno zakoupit u pokladní FC ČR. Výšivky jsou vhodné k našití na postroj psa.
 • Pokud by měl pes nárok na více z níže uvedených titulů, platí vždy ten nejvyšší dosažený, který se nesnižuje, i kdyby pes zaběhl čas pro jeho získání jenom jednou v životě.

Ceny výšivek

 • výšivka titul FLY XX klasická (rozměr 2,2 x 6,7 cm) 40Kč
 • výšivka titul FLY XX se suchým zipem (rozměr 2,2 x 6,7 cm) 50Kč
 • výšivka česká vlajka klasická (rozměr 2 x 3 cm) 35Kč
 • výšivka česká vlajka se suchým zipem (rozměr 2 x 3 cm) 40Kč

Udělované tituly:

 • Fly15 – družstvo dosáhlo času mezi 15,00 a 15,99 sekundami,
 • Fly16 – družstvo dosáhlo času mezi 16,00 a 16,99 sekundami,
 • Fly17 – družstvo dosáhlo času mezi 17,00 a 17,99 sekundami,
 • Fly18 – družstvo dosáhlo času mezi 18,00 a 18,99 sekundami,
 • Fly19 – družstvo dosáhlo času mezi 19,00 a 19,99 sekundami,
 • Fly20 – družstvo dosáhlo času mezi 20,00 a 20,99 sekundami,
 • Fly21 – družstvo dosáhlo času mezi 21,00 a 21,99 sekundami.