Kontrolní revizní komise

Alena Russová +420 724 096 797 alena.kohl@seznam.cz
Ivana Karasová+420 775 040 515 ivana@ipkaras.cz
Adéla Bednářová +420 739 655 085 sardelkhyi@seznam.cz