Poplatky

Všechny poplatky se hradí na účet Flyball Clubu ČR.
Uvedení správných variabilních symbolů případně i zprávy pro příjemce je klíčové k identifiakci platby!

účel platbyvariabilní symbol
členské příspěvky111
flyballové licence222xxx (2. část je unikátní pro každou žádost)
registrace družstva333
odvod z turnaje444

Členské příspěvky 2021

 • Nový člen: 100 Kč zápisné + 500 Kč členský příspěvek
 • Stávající člen (platba od 1. 12. 2020 – 31. 1. 2021): 500 Kč členský příspěvek
 • Stávající člen (platba 1. 2. 2021 a později): 100 Kč zápisné + 500 Kč členský příspěvek
 • Při platbě členství stávajícího člena je rozhodující vždy datum zadání platby, pokud platba dorazí na účet klubu později, může si klub vyžádat potvrzení o zadání platby
 • Známka ČKS (pouze do 15. 3. 2021): 250 Kč
 • Průkazka ČKS: 10 Kč
 • Uvádějte vždy variabilní symbol: 111
 • Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení

Flyballové licence

 • Vydání flyballové licence pro člena FC ČR: 200 Kč
 • Vydání flyballové licence pro nečlena FC ČR: 500 Kč
 • Vystavení duplikátu licence (ztráta původně vystavené licence): 100 Kč
 • Nová žádost o vydání fb. licence (ztráta původní žádosti): 300 Kč
 • Uvádějte vždy variabilní symbol: 222xxx (vs začíná 222, druhá část je unikátní pro každou žádost – bude vám zaslána)

Registrace družstva

 • Registrace družstva: 500 Kč
 • Uvádějte vždy variabilní symbol: 333

Odvody z oficiálních turnajů družstev

 • Odvod za psa, jehož psovod je člen FC ČR: 20 Kč
 • Odvod za psa, jehož psovod není člen FC ČR: 300 Kč
 • Odvod za zahraniční družstvo: 120 Kč
 • U turnaje dvojic/trojic: 0Kč
 • Uvádějte vždy variabilní symbol: 444

Pozn.: Zahraniční účastníci turnajů odvádějí za celé družstvo (bez ohledu na počet psů v družstvu). Odvod za „zahraničního účastníka“ jako jednotlivce byl zrušen, pokud zahraniční účastník závodí v českém družstvu je vždy člen nebo nečlen.

Turnaje dvojic a trojic považuje výbor za všeobecně prospěšné pro český flyball a tak se rozhodl odvody u tohoto typu turnajů odpouštět.

Ostatní

 • Pokuta za uspořádání turnaje s nedelegovaným rozhodčím 2.500 Kč
  (hradí pořadatel i hlavní rozhodčí ve stejné výši)
 • Nezaplacení odvodu z turnaje v předepsaném termínu 10 pracovních dnů
  a/nebo nedodání rozpisu odvodu (jmenný seznam zúčastněných psovodů + výše odvodu za každého z nich): navýšení odvodu o 50%
 • Nedodání výsledků turnaje v předepsaném termínu 5 prac. dnů: 1.000 Kč
 • Podnět k přezkoumání činnosti rozhodčího: 500 Kč