Členství ve Flyball Clubu ČR

Členství ve flyballu klubu přináší výhody v podobě sníženého startovného na oficiálních turnajích v ČR, nižšího poplatku za vydání flyballové lincence, hlasovacího práva na členské schůzi, možnosti být volen do orgánů klubu nebo podávat písemné podněty a připomínky temto orgánům.

Přihlášení do flyball klubu ČR:

Aby bylo členství platné, musíte splnit obě náležitosti, tj. odeslat přihlášku i členský příspěvek. Pokud na jednu z těchto věcí zapomenete, nejste považováni za členy až do okamžiku, než opomenutí napravíte.

Z hlediska pořadatele turnaje je pro určení výše startovného pro jednotlivé psovody (člen/nečlen) rozhodující seznam členů FC ČR ke dni uzávěrky turnaje. Proto chcete-li platit na turnaji nižší startovné, je potřeba, abyste přihlášku do FC ČR i členský příspěvek zaslali s dostatečným časovým předstihem, a ne až těsně před turnajem. V seznamu členů klubu si můžete zkontrolovat, zda jste v něm již uvedeni.

Pokud jste v minulosti už členem FC ČR byli a nezměnili jste kontaktní údaje, pak znovu přihlášku nemusíte vyplňovat, ale musíte o tom e-mailem informovat jednatele klubu. Stejně tak v případě, že nestihnete zaplatit čl. příspěvek v řádném termínu a platíte znovu i zápisné.