Úhrady pro rozhodčí flyballu

Úhrady pro rozhodčí flyballu platné od 1. 1. 2018

Cestovní náklady

Hlavní rozhodčí posuzující flyballový turnaj má nárok na úhradu nákladů na cestu z místa bydliště do místa konání turnaje v prokázané výši (při cestě prostředky hromadné dopravy).

Hlavní rozhodčí, který se na turnaj nedopravuje vlastním vozem ani nepředloží pořadateli k proplacení výdaje za dopravu prostředky hromadné dopravy, má nárok na paušální náhradu cestovních nákladů v následující výši:

  • 500 Kč/turnaj, pokud na turnaji sám nezávodí nebo nepůsobí jako nabíječ některého ze zúčastněných družstev,
  • 250 Kč/turnaj, pokud na turnaji závodí nebo působí jako nabíječ některého ze zúčastněných družstev ve více než jednom rozběhu.

V případě použití vlastního vozu má hlavní rozhodčí nárok na úhradu nákladů ve výši předem dohodnuté s pořadatelem, nejvíce však:

  • 6 Kč/km, pokud na turnaji sám nezávodí nebo nepůsobí jako nabíječ některého ze zúčastněných družstev,
  • 3 Kč/km, pokud na turnaji závodí nebo působí jako nabíječ některého ze zúčastněných družstev ve více než jednom rozběhu.

Stravné

Hlavním a startovním rozhodčím posuzujícím flyballový turnaj náleží během turnaje stravování v hodnotě minimálně 100 Kč/den. Forma poskytnutí stravného je na rozhodnutí pořadatele.

Jednotlivé položky tohoto dokumentu mohou být upraveny na základě dohody mezi pořadatelem a rozhodčím.