HISTORIE ČESKÉHO FLYBALLU

Flyball k nám přivezli krátce před rokem 2000 nezávisle na sobě pánové Stanislav Wolf a Antonín Grygar. Ten druhý jmenovaný se s ním setkal v Belgii při závodech agility, a po dva roky pak při akcích agility pořádal i seriál flyballových závodů „O pohár Pedigree“. Většina těch, kdo u nás v té době s tréninkem flyballu začínali, se věnovala zároveň agility, poslušnosti, obraně či záchranařině. Se zánikem poháru však jako by zanikl i flyball – závody už se de facto nekonaly.

Pro ilustraci – katapultové boxy na britském Crufts v roce 2000

Na jaře roku 2003 přišla Míla Vrbová s troufalým nápadem – sestavit první české družstvo pro mistrovství Evropy ve flyballu. Tak vzniklo družstvo Hop Trop PRAGUE, jehož základ tvořili ti, kdo už v minulosti ve flyballu závodili (byť ještě na starém, katapultovém typu boxu). Mistrovství se konalo v Holandsku a pražské družstvo svou 4. divizi dokonce vyhrálo! Zároveň ustavilo časem 20,59 s i první český rekord.

Hop Trop PRAGUE v roce 2003, zleva: Petra Chalupníčková+Tim, Simona Hurábová+Sheila, Ivana Vlasáková+Kitri, Míla Vrbová+Ginny, Martin Loyaza (nabíječ), Michal Jelínek+Čita, Katka Pokorná+Peggy, Martina Vondráčková+Blackie.

“Prágové” se pak u nás na dlouho dobu stali průkopníky novodobého flyballu běhaného již na víceotvorové boxy, se psy rozbíhajícími se na dráhu z deseti a více metrů (do té doby se u nás psi pouštěli těsně od startovní/cílové čáry). Koncem srpna 2003 například při závodech agility „Noční hrátky“ zorganizovali neoficiální flyballový turnaj, který měl ostatním Čechům především ukázat, jak se závodí ve flyballově vyspělejších zemích.

7. září 2003 byl založen Flyball Club České republiky. Výbor klubu vytvořil a přijal česká pravidla flyballu a začal školit flyballové rozhodčí. Především se však v prvních letech své existence intenzivně věnoval propagaci flyballu, jednak cestou školení a seminářů pro zájemce o výcvik flyballu, a dále pak publikováním článků o výcviku a reportáží z flyballových turnajů.

Na mistrovství Evropy ve flyballu 2004 do Belgie se již vypravila dvě česká družstva – Hop Trop Prague a Dream´s Family (obě z pražského klubu Flyball Hop Trop). Pomaloučku narůstal i počet družstev na českých turnajích – v roce 2004 přibyla českobudějovická Alea, v roce 2005 Chlumecká lavina (pozdější Lavina).

Na podzim roku 2004 se podle platných pravidel flyballu konalo 1. mistrovství ČR ve flyballu, které od té doby probíhá každoročně. Zatímco do roku 2008 se mohla zúčastnit všechna česká družstva, od roku 2009 již je potřeba se nejprve kvalifikovat mezi 12 nejlepších.
Na jaře 2005 byl uspořádán 1. ročník mezinárodního flyballového turnaje Eager´s Cup. Během velmi krátké doby se turnaj zařadil k prestižním akcím, které si nechtějí nechat ujít ani špičková zahraniční družstva. Každoročně se na něm schází nejvyšší počet českých i zahraničních závodníků a pro většinu flyballáků je opravdovým svátkem jejich sportu. Více o turnaji na samostaném webu.

Většina flyballových turnajů pořádaných v ČR je od roku 2006 součástí celoročního Českého flyballového poháru. Z každého takového turnaje se do poháru počítají body podle průměru šesti nejlepších časů, které družstvo na turnaji zaběhne. Vítězové poháru jsou pak po skončení závodní sezóny slavnostně vyhlašováni na členské schůzi Flyball Clubu ČR.

Velmi významným mezníkem ve vývoji českého flyballu bylo mistrovství Evropy (EFC), které v roce 2008 uspořádal v Mladé Boleslavi Flyball Club ČR za vydatné spolupráce s Flyball Hop Trop. Této prestižní akce se zúčastnilo celkem 47 družstev ze 7 evropských zemí, a mnoho českých flyballáků zde poprvé na vlastní oči spatřilo opravdu špičkový evropský flyball. V červenci 2020 se EFC do ČR vrátí.

Zatímco do roku 2008 jezdila na mistrovství Evropy pouze družstva ze sdružení Flyball Hop Trop, po pozitivní zkušenosti z EFC 2008 se začala pravidelně zúčastňovat i další družstva, a vedla si vesměs velmi dobře. Mistrovství Evropy se mnohokrát stalo svědkem nového českého rekordu. Prvním českých družstvem, které na této vrcholné evropské akci proniklo mezi úplnou elitu, tedy do 1. divize, byla v roce 2011 Lavina Alfa, která s nejlepším časem 17,27 s obsadila 5. místo.

Flyball byl postupně stále rychleší v důsledku lepšího vybavení, psů i tréninkových postupů. V roce 2013 prolomila Lavina Alfa šestnáckový čas svým tehdejším rekordem 16,77 s, další týmy ji následovali. V dnešních dnech již většina týmů v první divizi běhá šestnáctkové časy běžně a k prolomení hranice v ČR pod 16 s chybí už jen málo…