Změna termínu turnaje dvojic a začátečníků

Pořadatel turnaje Tsunami Couple Cup and Oldies 2021 oznámil změnu termínu konání tohoto turnaje. Nově se bude turnaj dvojic začátečníků a veteránu konat dne 3. 7. 2021. Změna v termínovém kalendáři byla provedena.

Výzva pro členy Flyball Clubu ČR

V návaznosti na příspěvek ve facebookové skupině Přiznivci flyballu týkající se návrhu na pětičlenný výbor FC ČR, výbor upozorňuje na článek 29 Stanov FC ČR – změna stanov – odstavec 3, kde je uložena povinnost, že nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze výbor zveřejní na webových stránkách Návrh změny stanov.

Výbor tímto vyzývá členy, kteří žádají o tuto změnu v počtu členů ve výboru FC ČR, aby takový návrh připravili a včas předložili výboru. Návrh změny konkrétních bodů stanov by měl být předložen spolu s odůvodněním obsahujícím také představu o fungování výboru v tomto menším počtu lidí (např. rozložení pracovních povinností členů výboru, které funkce výboru zachovat, pozměnit, případně které činnosti a za jakých podmínek lze vykonávat mimo výbor).

Své návrhy zasílejte na email předsedkyni FC ČR – zpechackova7@gmail.com

Změny v termínovce turnajů!

Vzhledem k nejasné situaci s Covid-19 pořadatel upravil termín konání turnaje Manic Cup 2021. Nově se bude tento turnaj konat v termínu 31. 7. – 1. 8. 2021.

Dále byl do termínového kalendáře přidán turnaj Máchale, spadlo ti! Tento se bude konat v termínu 17. – 18. 7. 2021.

Seminář pro stávající rozhodčí 2021 – zrušen

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je Seminář pro stávající rozhodčí, který se měl konat dne 11. 4. 2021, zrušen.

Rozhodčí, kterým končí flyballová licence a jejich účast na semináři byla povinná, budou v nejbližších dnech informováni o tom, jakým způsobem bude seminář nahrazen. V letošním roce již nebude automaticky prodlužována licence rozhodčího.

Celoroční pohár 2021

Výbor FC ČR schválil žádosti pořadatelů o zařazení jejich turnajů od celoročního poháru 2021. Zařezeny budou tyto turnaje: Eager´s Cup, Manic Cup, M.E.D.´s Trophy, Prostějov a Budějckej xtreme.

Výbor FC ČR hledá pořadatele Mistrovství ČR ve flyballu 2021

Výbor FC ČR hledá spolupořadatele, který by v termínu 4. – 5. 9. 2021 uspořádal Mistrovství ČR ve flyballu. Detaily najdete v přiloženém dokumentu. Případné nabídky zasílejte společně se závaznými finančními požadavky do 31. 3. 2020 hlavnímu výcvikáři FC ČR Jiřímu Křížovi, e-mail: jiri.kriz7@gmail.com