DELEGACE ROZHODČÍCH – kŘUPky na břehu 2019

Výbor FC ČR schválil delegaci následujících rozhodčích pro turnaj kŘUPky na břehu 2019:

  • Koubková Sabina
  • Mračková Kateřina
  • Pecháčková Zuzana
  • Prägerová Milena
  • Souček Jan

Komisaři turnaje: Zuzana Pecháčková/Sabina Koubková