Delegace rozhodčích na turnaj Máchale, spadlo ti to 2020

Výbor FC ČR schválil delegaci hlavních rozhodčích naturnaj Máchale, spadlo ti to 2020:

  • Jiří Kříž
  • Sabina Koubková
  • Helena Slabiňáková
  • Zuzana Pecháčková
  • náhradní hlavní rozhodčí – Jana Malá

Komisaři turnaje Zuzana Pecháčková a Jiří Kříž.