Možnost navrhovat změny v pravidlech flyballu pro rok 2020

Vážení členové FC ČR, jak už jsme předem avizovali na členské schůzi, i letos máte možnost navrhovat změny v pravidlech flyballu pro rok 2020. Své podněty zasílejte prostřednictvím formuláře a to do 15. 12. 2019. Výbor klubu se následně bude zabývat všemi podněty zaslanými do tohoto data.