Odprodání flyballových překážek

Výbor Flyball Clubu ČR rozhodl o odprodání flyballových překážek, které byly používány na oficiální flyballových turnajích do roku 2019. Tyto překážky nejsou upraveny dle platných pravidel flyballu, tudíž není možné na nich, bez předchozí úpravy, pořádat oficiální turnaje. Informace o prodeji budou na webu klubu zveřejněny v pondělí, 23. 11. 2020, ve 21:00 hod.

Pořadí zájemců bude určeno dle času, kdy byl, podle zveřejněné nabídky, doručen oficiální email, ze kterého bude patrné, že dané družstvo (klub), má zájem o odkup překážek. Emaily je možno zasílat až po oficiálním zveřejnění nabídky. Na dříve zaslané emaily nebude brán zřetel.