DELEGACE ROZHODČÍCH NA eager´s cup 2019

Výbor FC ČR schválil delegaci následujících rozhodčích pro turnaj Eager´s Cup 2019:

 • Koubková Sabina
 • Kříž Jiří
 • Malá Jana
 • Mračková Kateřina
 • Pecháčková Zuzana
 • Prošková Iva
 • Prägerová Milena
 • Souček Jan
 • Vrbová Milena

Komisaři turnaje:

 • pro divize 1, 7 a 10:  Kříž Jiří
 • pro divizi 4: Koubková Sabina
 • pro zbylé divize: Pecháčková Zuzana

Účast psů s kupírovanýma ušima na českých turnajích

Výbor FC ČR schválil postup v případě účasti psa, kterému byli kopírovány uši, na českém flyballovem turnaji: Psovod psa, kterému byly uši kupírovány ze zdravotních důvodů a chce se turnaje zúčastnit, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli turnaje nejpozději 14 dní před uzávěrkou turnaje, na který zamýšlí vyjet, a přiložit zprávu veterináře o provedeném zákroku, včetně fotodokumentace. Je na posouzení pořadatele turnaje, zda umožní takovému psovi na turnaji závodit. Před konečným rozhodnutím může pořadatel požádat výbor FC ČR o stanovisko.

Odložení používání zádržných systémů

Výbor FC ČR schválil odložení používání zádržných systémů.

V sezóně 2019 nebudou zádržné systémy na českých turnajích používány a to z toho důvodu, že je třeba dále řešit a diskutovat jejich provedení.

Výbor proto bude nadále pracovat na možnosti budoucího zavedení těchto systémů.

Světový pohár ve flyballu 2018

Možná jste již postřehli, že kromě Mistrovství Evropy ve flyballu se část českých družstev chystá i na premiérový ročník Světového poháru ve flyballu (Flyball Open World Cup). Bude se konat ve francouzském městečku Gravelines ve dnech 18.-19.8.2018 a Českou republiku na něm bude reprezentovat pět družstev: Lavina alfa, Lavina beta, Hop Trop PRAGUE, X-treme a Dumble Dogs „S“.

Čtyři z uvedených družstev se kvalifikovala z loňského mistrovství ČR, páté družstvo (Dumble Dogs, jehož část se loňského MČR také zúčastnila, byť pod jiným názvem) pak bylo doplněno po výzvě pořadatele, kdy se přihlásilo méně družstev, než se předpokládalo. (Původně se počítalo s účastí 50 družstev, kdy každá země měla vyslat 5 svých zástupců určených na základě vlastní kvalifikace či jiného klíče, který si zvolí, aby pokud možno přijeli ti nejlepší z každé země).

Celkově se nakonec akce zúčastní 36 družstev z 9 zemí – Belgie, Francie, Holandska, Maďarska, Německa, Itálie, České republiky, a poprvé také z Ruska a Spojených států amerických. Seznam všech přihlášených družstev a další informace k turnaji najdete na webových stránkách akce.

Turnaj proběhne v hale Sportica, běhat se bude na povrchu zvaném tuff spun zapůjčeném z Velké Británie. Mimochodem, družstva z britských ostrovů, která by vedle Američanů bezesporu také patřila k horkým favoritům na vítězství, se turnaje nezúčastní, protože výška překážek, na kterých běhají doma, odpovídá spíše pravidlům americké U-FLI než NAFA (podle které se řídí FCI), a je tedy výrazně nižší. Proto se jim letos na „Svěťák“ prostě nechce. Dodávám, že během turnaje proběhne i jednání flyballové komise FCI, na kterém bude přítomen zástupce NAFA a kde se bude hovořit mimo jiné právě i o možnosti snížení překážek v rámci příští změny pravidel NAFA, potažmo FCI.

Ale pojďme zpět od jednacího stolu na závodní dráhy. Boxy budou na drahách upevněny pomocí fixačního rámu používaného na belgických turnajích, a závodit se bude na dvou parkúrech. V pátek 17.8. proběhne v hale trénink, na který bude mít každé družstvo vyhrazeno půl hodiny. Tentýž den bude i veterinární kontrola a měření psů. Čeští psi mají vystavené licence podle délky ulny a podle pravidel FCI, takže by mělo dojít pouze ke kontrolnímu přeměření dvou náhodně vybraných psů- snižovačů. Pokud by nicméně naměřené hodnoty neodpovídaly licencím, budou přeměřeni všichni čeští snižovači.

Družstva jsou na základě svých vstupních časů rozdělena do 6 divizí po 6 družstvech, a nasazena jsou stejným systémem, jaký používáme pro naše národní mistrovství (=družstvo s nejlepším vstupním časem jde do 1. divize, s druhým nejlepším do 2. divize, atd. atd.). V těchto divizích se sobotu utkají v závodě Každý s každým (Round Robin). Všichni vítězové divizí a čtyři nejrychlejší družstva umístěná na druhých místech postoupí do tzv. mistrovské divize, kde se spolu utkají v závodě Na dvě prohry (Double Elimination) o titul vítěze Světového poháru. Ostatní družstva budou rozdělena do dalších čtyř divizí – osmičlenná 2. divize, všechny další divize pak budou šestičlenné, a také budou všichni soupeřit v závodě Na dvě prohry. Ze sobotních výsledků RR se bude rovněž určovat nejúspěšnější země – započítají se vždy tři nejvyšší bodové zisky družstev z každé země, v případě rovnosti bodů rozhodne průměr tří nejlepších časů.

Světový pohár ve flyballu zažívá letos svou premiéru a teprve si hledá své místo na slunci, avšak rozhodně má do budoucna ambice stát se neoficiálním mistrovstvím světa a turnajem, na který se budou sjíždět ta nejlepší družstva ze všech kontinentů.

Česká družstva si na něm letos odbudou svůj „křest halou“ a již pilně modifikují své boxy k upevnění do fixačního rámu a zkoumají, jak nejlépe zabandážovat psům packy, aby se předešlo případným spáleninám po prudkém zabrzdění. Britové nicméně tvrdí, že kdo jednou začne závodit v hale, už nikdy nechce běhat venku, tak uvidíme, s čím se česká družstva vrátí ☺. Koneckonců, o pouhý týden později je v Polsku čeká mistrovství Evropy, které se bude běhat pod širým nebem.

Držte jim na tu dlouhou a nesnadnou cestu palce!

Míla Vrbová zástupkyně FC ČR v komisi FCI pro flyball