Celoroční pohár 2021

Výbor FC ČR schválil žádosti pořadatelů o zařazení jejich turnajů od celoročního poháru 2021. Zařezeny budou tyto turnaje: Eager´s Cup, Manic Cup, M.E.D.´s Trophy, Prostějov a Budějckej xtreme.

Výbor FC ČR hledá pořadatele Mistrovství ČR ve flyballu 2021

Výbor FC ČR hledá spolupořadatele, který by v termínu 4. – 5. 9. 2021 uspořádal Mistrovství ČR ve flyballu. Detaily najdete v přiloženém dokumentu. Případné nabídky zasílejte společně se závaznými finančními požadavky do 31. 3. 2020 hlavnímu výcvikáři FC ČR Jiřímu Křížovi, e-mail: jiri.kriz7@gmail.com

Výzva pro adepty na rozhodčí

Vážení příznivci flyballu,

pokud i Vy patříte mezi ty, kteří chtějí posílit řady flyballových rozhodčích, neváhejte se přihlásit na školení, které se uskuteční ve dnech 6. 3. a 10. 4. 2021. V současné době je diskutována forma školení (prezenční/on-line).

Zájemci nechť vyplní on-line formulář a to do 21. 2. 2021. Další informace obdržíte e-mailem po ukončení přihlašování.

Děkujeme za Váš zájem a věříme, že letošní školení rozhodčích zvládneme i navzdory nepříznivé době.

Zrušení členské schůze 17. 1. 2021

Na základě vládních nařízení nebude možné uspořádat členskou schůzi FC ČR dne 17. 1. 2021. V tomto termínu je tedy plánová schůze zrušena a to prozatím bez náhrady. Dle aktuálních nastavení systému PES bude možno uvažovat o pořádání členské schůze až ve 2. stupni a nižším.

Upozornění

Výbor FC ČR si, po zvážení vývoje epidemiologické situace v České republice, dovoluje členům oznámit, že pořádání členské schůze v termínu 17. 1. 2021 je vážně ohroženo a to díky nemožnosti shromažďování, které je dáno systémem PES vydaným Ministerstvem zdravotnictví. V případě, že bude systém PES nastaven tak, jako je nyní, je možno uvažovat o pořádání členské schůze až ve 2. stupni a nižším. Výbor klubu bude průběžně informovat o této situaci.

Výbor klubu si je vědom rozhodnutí většiny svých členů odstoupit z funkce ke dni konání členské schůze, tj. 17. 1. 2021. Výbor klubu tak uložil těmto členům povinnost informovat o skutečnosti, zda v případě neuskutečnění členské schůze v původně plánovaném termínu, jsou připraveni svou funkci ve výboru klubu zastávat až do doby, kdy jejich funkce bude obsazena novým, řádně zvoleným, členem výboru.