Změna místa konání turnaje „Eagers Cup netradičně“

Pořadatel turnaje Eagers Cup netradičně požádal o změnu místa konání turnaje a to na ZKO Nový Bor. Důvodem změny místa konání je, že oproti původním předpokladům by nebylo možné na cvičišti a v jeho okolí stanovat ani přespávat v autech.

Dle sdělení pořadatele budou propozice zveřejněny co nejdříve.

Delegace rozhodčích – Manic Cup 2021

Výbor FC ČR schválil delegaci rozhodčích na turnaj Manic Cup 2021:

  • Milena Vrbová
  • Zuzana Pecháčková
  • Milena Prägerová
  • Jiří Kříž

komisaři turnaje: Milena Vrbová (1. a 4. divize), Zuzana Pecháčková (2. a 3. divize + veteráni)

Máchale, spadlo ti to! 2021 – delegace rozhodčích

Výbor FC ČR delegoval hlavní rozhodčí na turnaj Máchale, spadlo ti to!:

  • Jiří Kříž
  • Jana Malá
  • Sabina Koubková
  • Jan Souček
  • Milena Prägerová

Náhradní hlavní rozhodčí a komisař turnaje: Zuzana Pecháčková

Informace k Mistrovství ČR ve flyballu 2021

Výbor FC ČR se na svých jednáních ve dnech 25. 4. 2021, 10. 5. 2021 a následně 24. 5. 2021 zabýval otázkou pořádání MČR ve flyballu pro rok 2021. Vzhledem ke zrušení dvou kvalifikačních turnajů a následného přesunutí třetího kvalifikačního turnaje výbor dospěl k závěru, že pořádání MČR v klasickém formátu (s předchozí kvalifikací) nepřichází z organizačního hlediska v úvahu.

Výbor FC ČR se zabýval námětem halového mistrovství. Jeho realizace by vyžadovala zajistit potřebné vybavení a halu. Po diskusi byla varianta halového mistrovství, o které výbor uvažoval jako o potencionální náhradě zářijového MČR, zamítnuta a to vzhledem k nemožnosti zajištění odpovídajících prostor, termínu a zejména povrchu vhodného pro uspořádání halového turnaje.

Následně byla diskutována možnost otevřeného mistrovství. Po proběhlé diskusi (viz. zápis z jednání Výboru ze dne 24. 5. 2021) bylo rozhodnuto, že Mistroství ČR ve flyballu se v roce 2021 konat nebude. Rozhodujícím faktorem byla nemožnost konání řádné kvalifikace, ve které by družstva mohla v duchu fair play bojovat o postup na MČR a řádný titul Mistra ČR ve flyballu.

Upozornění pro rozhodčí

Připomínáme, že rozhodčím, kterým v letošním roce končí platnost licence, byl dne 3. 5. 2021 do emailové schránky, uvedené na webu FC ČR, zaslán email s informacemi ohledně online testu.

Vyplnění testu pro stávající rozhodčí, kterým v roce 2021 končí licence, je povinné. Tento test tak nahrazuje seminář rozhodčích, který nebylo možné, vzhledem k situaci s Covid-19, uspořádat. V případě, že rozhodčí, kterému končí licence, nevyplní v příslušném termínu online test, skončí platnost jeho licence dnem uvedeným na licenci a nová mu nebude vydána, pokud nesplní podmínky pro obnovení licence (bod 7 Řádu rozhodčích). Termín vyplnění online testu je stanoven do 31.5.2021.