Zrušení členské schůze 17. 1. 2021

Na základě vládních nařízení nebude možné uspořádat členskou schůzi FC ČR dne 17. 1. 2021. V tomto termínu je tedy plánová schůze zrušena a to prozatím bez náhrady. Dle aktuálních nastavení systému PES bude možno uvažovat o pořádání členské schůze až ve 2. stupni a nižším.

Upozornění

Výbor FC ČR si, po zvážení vývoje epidemiologické situace v České republice, dovoluje členům oznámit, že pořádání členské schůze v termínu 17. 1. 2021 je vážně ohroženo a to díky nemožnosti shromažďování, které je dáno systémem PES vydaným Ministerstvem zdravotnictví. V případě, že bude systém PES nastaven tak, jako je nyní, je možno uvažovat o pořádání členské schůze až ve 2. stupni a nižším. Výbor klubu bude průběžně informovat o této situaci.

Výbor klubu si je vědom rozhodnutí většiny svých členů odstoupit z funkce ke dni konání členské schůze, tj. 17. 1. 2021. Výbor klubu tak uložil těmto členům povinnost informovat o skutečnosti, zda v případě neuskutečnění členské schůze v původně plánovaném termínu, jsou připraveni svou funkci ve výboru klubu zastávat až do doby, kdy jejich funkce bude obsazena novým, řádně zvoleným, členem výboru.

Členské příspěvky 2021

Připomínáme, že již je možné platit členské příspěvky na rok 2021. Veškeré informace k tomuto tématu najdete v sekci Klub – Poplatky. Prosíme, nezapomínejte u plateb uvádět vždy správný variabilní symbol 111 a v poznámce jméno a příjmení (toho, za koho je platba poslána). Bez těchto údajů není možné platby zařadit. Děkujeme!

Odprodání flyballových překážek

Výbor Flyball Clubu ČR rozhodl o odprodání flyballových překážek, které byly používány na oficiální flyballových turnajích do roku 2019. Tyto překážky nejsou upraveny dle platných pravidel flyballu, tudíž není možné na nich, bez předchozí úpravy, pořádat oficiální turnaje. Informace o prodeji budou na webu klubu zveřejněny v pondělí, 23. 11. 2020, ve 21:00 hod.

Pořadí zájemců bude určeno dle času, kdy byl, podle zveřejněné nabídky, doručen oficiální email, ze kterého bude patrné, že dané družstvo (klub), má zájem o odkup překážek. Emaily je možno zasílat až po oficiálním zveřejnění nabídky. Na dříve zaslané emaily nebude brán zřetel.

Změna termínu členské schůze 2020

Na základě vládního nařízení o omezení shromažďování většího počtu osob se výbor rozhodl o přesunutí členské schůze FC ČR.

Konkrétně bude schůze přesunuta na neděli 17. 1. 2021. , místo Node 5 (Praha). Pozvánka a program schůze bude zveřejněn minimálně měsíc před konáním schůze. Děkujeme za pochopení.