Přesun M.E.D.´s Trophy 2020

Výbor klubu se neustále snaží řešit sezónu 2020. Jak všichni víme, není tato situace nijak lehká. Ve snaze o to, umožnit českým družstvům zúčastnit se co nejvíce turnajů, prioritně pak pohárových, se výbor klubu, po konzultaci se všemi možnými pořadateli turnajů, rozhodl vyhovět žádosti klubu Pilsen F.A.S.T. a přeložit letošní ročník M.E.D.´s Trophy na termín 5. – 6. 9. 2020. Věříme, že v této době už nám nebude hrozit možné omezování počtu účastníků a česká družstva se tak budou moci bez omezení zúčastnit tohoto turnaje.
Za výbor FC ČR
Zuzana Pecháčková
předsedkyně