Upozornění

Výbor FC ČR si, po zvážení vývoje epidemiologické situace v České republice, dovoluje členům oznámit, že pořádání členské schůze v termínu 17. 1. 2021 je vážně ohroženo a to díky nemožnosti shromažďování, které je dáno systémem PES vydaným Ministerstvem zdravotnictví. V případě, že bude systém PES nastaven tak, jako je nyní, je možno uvažovat o pořádání členské schůze až ve 2. stupni a nižším. Výbor klubu bude průběžně informovat o této situaci.

Výbor klubu si je vědom rozhodnutí většiny svých členů odstoupit z funkce ke dni konání členské schůze, tj. 17. 1. 2021. Výbor klubu tak uložil těmto členům povinnost informovat o skutečnosti, zda v případě neuskutečnění členské schůze v původně plánovaném termínu, jsou připraveni svou funkci ve výboru klubu zastávat až do doby, kdy jejich funkce bude obsazena novým, řádně zvoleným, členem výboru.