Členská schůze – témata do diskuze

Výbor FC ČR žádá své členy, kteří mají již nyní témata do diskuze, která se uskuteční na členské schůzi, aby je zaslali na mail předsedkyně FC ČR (zpechackova7@gmail.com). Tato témata budou následně zařazena na „diskuzní seznam“. Výbor FC ČR svá témata v nejbližší době zveřejní prostřednictvím webu tak, aby se s nimi mohli členové klubu seznámit.

Na členské schůzi bude samozřejmě možné témata předložit i bez předchozího zaslání. Jejich zasláním však usnadníte přípravu členské schůze.

Členská schůze – volby do Výboru klubu

V tomto roce budou na členské schůzi FC ČR probíhat řádné volby do Výboru klubu a Kontrolní a revizní komise. V případě zájmu zasílejte svou kandidaturu do 14.11.2021 na email předsedkyně klubu (zpechackova7@gmail.com). Připojte také krátké představení, které bude členům FC ČR prezentováno na webu klubu a následně na členské schůzi.

Dle stanov FC ČR je možné kandidaturu ohlásit přímo na členské schůzi. Její zaslání předem tak není podmínkou k zúčastnění se řádných voleb. V takovém případě je však nutné počítat s krátkým představením se na místě.

V případě dotazů kontaktujte předsedkyni FC ČR na shora uvedeném emailu.

Delegace rozhodčích – k Ř.U.P.ky na břehu 2021

Výbor FC ČR schválil delegaci rozhodčích na nadcházející turnaj:

Zuzana Pecháčková

Milena Prägerová

Jan Souček

Kateřina Mračková

komisař turnaje: Zuzana Pecháčková (2.,3. a 4 divize), Jan Souček (1. a 5. divize s tím, že v případě potřeby bude nahrazen Sabinou Koubkovou)

Flyball Open World Cup 2022

Ve dnech 28. – 29. 5. 2022 se v Belgii, ve městě Lommel uskuteční tolik očekávaný druhý ročník Světového poháru ve flyballu. Výbor FC ČR se rozhodl pro otevření nové kvalifikace. Doposud není znám přesný počet družstev, která budou moci Českou republiku reprezentovat. Předpokládá se však možnost vyššího počtu a to vzhledem k tomu, že turnaj bude probíhat na třech parkúrech (zúčastnit se ho tak bude moci až 75 týmů).

Výbor FC ČR tak rozhodl o kvalifikaci, která se bude skládat ze dvou kvalifikačních turnajů. Do kvalifikace se družstvu započítá 12 nejlepších časů z kvalifikačních turnajů. Kvalifikace bude ukončena 11. 10. 2021. Více informací v přiloženém dokumentu.