Delegace rozhodčích – k Ř.U.P.ky na břehu 2021

Výbor FC ČR schválil delegaci rozhodčích na nadcházející turnaj:

Zuzana Pecháčková

Milena Prägerová

Jan Souček

Kateřina Mračková

komisař turnaje: Zuzana Pecháčková (2.,3. a 4 divize), Jan Souček (1. a 5. divize s tím, že v případě potřeby bude nahrazen Sabinou Koubkovou)