Informace k Mistrovství ČR ve flyballu 2021

Výbor FC ČR se na svých jednáních ve dnech 25. 4. 2021, 10. 5. 2021 a následně 24. 5. 2021 zabýval otázkou pořádání MČR ve flyballu pro rok 2021. Vzhledem ke zrušení dvou kvalifikačních turnajů a následného přesunutí třetího kvalifikačního turnaje výbor dospěl k závěru, že pořádání MČR v klasickém formátu (s předchozí kvalifikací) nepřichází z organizačního hlediska v úvahu.

Výbor FC ČR se zabýval námětem halového mistrovství. Jeho realizace by vyžadovala zajistit potřebné vybavení a halu. Po diskusi byla varianta halového mistrovství, o které výbor uvažoval jako o potencionální náhradě zářijového MČR, zamítnuta a to vzhledem k nemožnosti zajištění odpovídajících prostor, termínu a zejména povrchu vhodného pro uspořádání halového turnaje.

Následně byla diskutována možnost otevřeného mistrovství. Po proběhlé diskusi (viz. zápis z jednání Výboru ze dne 24. 5. 2021) bylo rozhodnuto, že Mistroství ČR ve flyballu se v roce 2021 konat nebude. Rozhodujícím faktorem byla nemožnost konání řádné kvalifikace, ve které by družstva mohla v duchu fair play bojovat o postup na MČR a řádný titul Mistra ČR ve flyballu.