Upozornění pro rozhodčí

Připomínáme, že rozhodčím, kterým v letošním roce končí platnost licence, byl dne 3. 5. 2021 do emailové schránky, uvedené na webu FC ČR, zaslán email s informacemi ohledně online testu.

Vyplnění testu pro stávající rozhodčí, kterým v roce 2021 končí licence, je povinné. Tento test tak nahrazuje seminář rozhodčích, který nebylo možné, vzhledem k situaci s Covid-19, uspořádat. V případě, že rozhodčí, kterému končí licence, nevyplní v příslušném termínu online test, skončí platnost jeho licence dnem uvedeným na licenci a nová mu nebude vydána, pokud nesplní podmínky pro obnovení licence (bod 7 Řádu rozhodčích). Termín vyplnění online testu je stanoven do 31.5.2021.