Delegace rozhodčích – Manic Cup 2021

Výbor FC ČR schválil delegaci rozhodčích na turnaj Manic Cup 2021:

  • Milena Vrbová
  • Zuzana Pecháčková
  • Milena Prägerová
  • Jiří Kříž

komisaři turnaje: Milena Vrbová (1. a 4. divize), Zuzana Pecháčková (2. a 3. divize + veteráni)