Výzva pro členy Flyball Clubu ČR

V návaznosti na příspěvek ve facebookové skupině Přiznivci flyballu týkající se návrhu na pětičlenný výbor FC ČR, výbor upozorňuje na článek 29 Stanov FC ČR – změna stanov – odstavec 3, kde je uložena povinnost, že nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze výbor zveřejní na webových stránkách Návrh změny stanov.

Výbor tímto vyzývá členy, kteří žádají o tuto změnu v počtu členů ve výboru FC ČR, aby takový návrh připravili a včas předložili výboru. Návrh změny konkrétních bodů stanov by měl být předložen spolu s odůvodněním obsahujícím také představu o fungování výboru v tomto menším počtu lidí (např. rozložení pracovních povinností členů výboru, které funkce výboru zachovat, pozměnit, případně které činnosti a za jakých podmínek lze vykonávat mimo výbor).

Své návrhy zasílejte na email předsedkyni FC ČR – zpechackova7@gmail.com